Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2018

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2018

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2018

Cổ đông
Văn kiện Đại Hội Cổ Đông 2018

Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý vị Cổ đông đã đến tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty. Xin gửi đến Quý vị Cổ đông các văn kiện của Đại hội Cổ đông năm nay.

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông

 

 

Download file
Chia sẻ: