CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

Tin tức
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu kính gửi đến Quý khách hàng những hình ảnh được ghi nhận tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 26/05/2018 tại công ty Cổ phần Vĩnh Cửu. Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Image may contain: 4 people, including Nguyễn Sử, people sitting and indoor

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and indoor

Image may contain: 4 people, including Quỳnh Nga, people sitting and indoor

Image may contain: 7 people, people sitting and indoor

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Image may contain: 4 people, including Thuoc Nguyen Van, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person, screen

Image may contain: 6 people, including Vinh Cuu Vietnam, people sitting, table and indoor

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 4 people, including Thuoc Nguyen Van, people sitting

Image may contain: 8 people, people sitting, table and indoor

Image may contain: 6 people, including Vinh Cuu Vietnam, people sitting and indoor

Image may contain: Thảo Thị Thu Lê and Quỳnh Nga, people sitting and indoor

Image may contain: 2 people, including Quỳnh Nga, people smiling, people sitting

Image may contain: 4 people, including Nguyễn Sử, people sitting and indoor

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and indoor

Image may contain: 4 people, including Quỳnh Nga, people sitting and indoor

Chia sẻ:
Tin liên quan