Được sử dụng để bó vỉa bồn hoa, gốc cây hoặc đường viền lối đi trong công viên. Bạn có thể lắp ghép với chiều cao không giới hạn tùy thuộc vào thiết kế nhưng lại tiết giảm rất nhiều chi phí thi công đồng thời đảm bảo độ tinh xảo và đồng nhất giữa các viên.

 • 4

  Nắp đá bồn hoa

  Quy cách: 600 x 140 x 70 (mm)
  Trọng lượng: 12kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 3

  Nắp đá bồn hoa

  Quy cách: 600 x 140 x 70 (mm)
  Trọng lượng: 12kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 12

  Nắp đá bồn hoa cong (1,2m)

  Quy cách: 470 x 140 x 70 (mm)
  Trọng lượng: 8.3kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 10

  Nắp đá bồn hoa cong (1.2m)

  Quy cách: 470 x 140 x 70 (mm)
  Trọng lượng: 8.3kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 2

  Đá bồn hoa

  Quy cách: 600 x 130 x 140 (mm)
  Trọng lượng: 13.4kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 1

  Đá bồn hoa

  Quy cách: 600 x 130 x 140 (mm)
  Trọng lượng: 13.4kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 11

  Đá bồn hoa cong (1,2m)

  Quy cách: 470 x 130 x 140 (mm)
  Trọng lượng: 11.3kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 9

  Đá bồn hoa cong (1.2m)

  Quy cách: 470 x 130 x 140 (mm)
  Trọng lượng: 11.3kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!