Đá cubic vỉ

 • 1

  Đá cubic vỉ – Đen

  Quy cách: 450 x 500 x 20 (mm)
  Trọng lượng: 6kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 2

  Đá cubic vỉ – Nâu

  Quy cách: 450 x 500 x 20 (mm)
  Trọng lượng: 6kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 3

  Đá cubic vỉ – Hồng phấn

  Quy cách: 450 x 500 x 20 (mm)
  Trọng lượng: 6kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 4

  Đá cubic vỉ – Đỏ

  Quy cách: 450 x 500 x 20 (mm)
  Trọng lượng: 6kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • 5

  Đá cubic vỉ – Xám

  Quy cách: 450 x 500 x 20 (mm)
  Trọng lượng: 6kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!