Đá vảy rồng

 • 4

  Đá vảy rồng – Đỏ

  Quy cách: 700 x 380 x 40mm
  Trọng lượng: 13.8kg/viên
  Độ nén: >= 350 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 6%

  Miễn phí!
 • 6

  Đá vảy rồng – Vàng

  Quy cách: 700 x 380 x 40mm
  Trọng lượng: 13.8kg/viên
  Độ nén: >= 350 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 6%

  Miễn phí!
 • 3

  Góc nghiêng

  Quy cách: 700 x 380 x 40mm
  Trọng lượng: 13.8kg/viên
  Độ nén: >= 350 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 6%

  Miễn phí!