Giả gỗ

Bạn yêu thích kiến trúc gỗ, nhưng lo ngại mối mọt, nấm mốc phá hoại công trình của bạn. Chúng tôi đã tạo ra một loại gỗ ốp tường đặc biệt sẽ giúp bạn thỏa mãn ước mơ và không cần phải dành nhiều thời gian để xử lý mối mọt. Đó là Gỗ Nghệ Thuật. Gỗ Nghệ Thuật được dùng để ốp tường, lát nền, cầu thang, khu vực nội, ngoại thất.

 • 2

  B 13 đen nâu

  Quy cách: 900 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 4.3kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 1

  B 13 đen nâu

  Quy cách: 900 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 4.3kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 4

  B 12 đen nâu

  Quy cách: 600 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 2.4kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 3

  B 12 đen nâu

  Quy cách: 600 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 2.4kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 5

  B 11 đen nâu

  Quy cách: 300 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 1kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 6

  B 11 đen nâu

  Quy cách: 300 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 1kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 8

  B 13 đen

  Quy cách: 900 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 4.3kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 7

  B 13 đen

  Quy cách: 900 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 4.3kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 9

  B 12 đen

  Quy cách: 600 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 2.4kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 10

  B 12 đen

  Quy cách: 600 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 2.4kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 11

  B 11 đen

  Quy cách: 300 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 1kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!
 • 12

  B 11 đen

  Quy cách: 300 x 220 x 10~18 (mm)
  Trọng lượng: 1kg/viên
  Độ nén: >= 100 kg/cm2
  Độ uốn: >= 35 kg/cm2
  Độ hút nước: <= 10%

  Miễn phí!