Gốc cây me

Gốc cây me được sử dụng chủ yếu để tạo đường viền lối đi và bó vỉa bồn hoa. Sản phẩm này mang đậm nét truyền thống nên dễ tạo cảm giác thân thiện cho khách thưởng ngoạn. Bạn có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật nhờ lắp ghép những gốc cây đơn theo phong cách đột phá hoặc có thể kết hợp cả gốc cây đơn và cụm. Sản phẩm được sản xuất bằng vật liệu bê tông màu, bền vĩnh cửu và tái sử dụng được nhiều lần.

 • cayme

  Gốc cây me – C

  Quy cách: Ø60 x 300mm
  Trọng lượng: 1.7 kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!
 • goccayme

  Gốc cây me – gốc N

  Quy cách: 300 x Ø60 x 350mm
  Trọng lượng: 8.2 kg/viên
  Độ nén: >= 300 kg/cm2
  Độ uốn: >= 60 kg/cm2

  Miễn phí!