CĂN HỘ CAO CẤP D.’LE PONT D’OR

CĂN HỘ CAO CẤP D.’LE PONT D’OR

CĂN HỘ CAO CẤP D.’LE PONT D’OR

CĂN HỘ CAO CẤP D.’LE PONT D’OR

Chủ đầu tư: Tâp đoàn TÂN HOÀNG MINH

Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Hạng mục thi công: Chỉ phào G.R.C

Tin liên quan