CHUNG CƯ D’.PALAIS DE LOUIS

CHUNG CƯ D’.PALAIS DE LOUIS

CHUNG CƯ D’.PALAIS DE LOUIS

CHUNG CƯ D’.PALAIS DE LOUIS

Chủ đầu tư: Tập đoàn TÂN HOÀNG MINH

Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Hạng mục thi công: Chỉ phào/ Đầu cột/ Tượng trang trí G.R.C

Tin liên quan