Trung tâm Thương mại Vincom

Trung tâm Thương mại Vincom

Trung tâm Thương mại Vincom

Trung tâm Thương mại Vincom Hạ Long

Chủ đầu tư: Tập đoàn VINGROUP

Địa điểm: Khu vực Cột đồng hồ, TP.Hạ Long

Hạng mục thi công: Chỉ phào/ Đầu cột G.R.C

Tin liên quan