Chính sách chất lượng - Công ty cổ phần Vĩnh Cửu

Chính sách chất lượng - Công ty cổ phần Vĩnh Cửu

Chính sách chất lượng - Công ty cổ phần Vĩnh Cửu

Chính sách chất lượng


TUYÊN BỐ:
Toàn thể nhân viên Vĩnh Cửu đều nhận thức rằng:

1. Chất lượng sản phẩm là Uy tín, Trách nhiệm của công ty đối với khách hàng và cộng đồng.

2. Chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty đồng thời cũng là điều kiện để cải thiện và nâng cao đời sống nhân viên.

DO ĐÓ:

1.  Bảo đảm chất lượng, thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, là mục đích hoạt động và phát triển của công ty Vĩnh Cửu.

2.  Vĩnh Cửu không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng theo thỏa thuận, mà còn đáp ứng cả những kỳ vọng và nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng bằng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bằng sự liên tục cải tiến và không ngừng phát triển sản phẩm mới.