Hoạt động xã hội - Công ty cổ phân Vĩnh Cửu

Hoạt động xã hội - Công ty cổ phân Vĩnh Cửu

Hoạt động xã hội - Công ty cổ phân Vĩnh Cửu

Hoạt động xã hội

Bên cạnh các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, Vĩnh Cửu cũng là một trong những doanh nghiệp có những thành tích xuất sắc trong các hoạt động xã hội, từ thiện và đã được các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương đánh giá và ghi nhận:

  • Một trong 10 doanh nghiệp trẻ hàng đầu tại TPHCM năm 2004.

 

  • Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo năm 2004 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng ngày 18/02/2005

 

  • Bằng khen về tổ chức phong trào thanh niên công nhân Doanh Nghiệp Trẻ năm 2000 do Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh trao tăng ngày 21/10/2000

 

  • Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2004, do Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng ngày 12/01/2005

 

  • Danh hiệu Công Đoàn Vững Mạnh liên tục các năm từ 2001-2009

 

  • Bằng khen thành tích xuất sắc trong công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do Ban Chấp Hành Liên Đoàn Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng ngày 26/07/2004.