CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU

Sứ mệnh - Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất – kinh doanh các sản phẩm nghệ thuật, trang trí nội – ngoại thất độc đáo và đa dạng.

Một nhà cung cấp tin cậy về dịch vụ Thiết kế – Thi công Cảnh quan bởi trình độ chuyên nghiệp và tính thẩm mỹ cao.

Một doanh nghiệp phát triển bền vững trên cơ sở thân thiện với môi trường, đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông và cộng sự.

  
SỨ MỆNH

Góp phần làm đẹp cuộc sống và bảo vệ môi trường tự nhiên bằng những sản phẩm nghệ thuật, trang trí nội – ngoại thất sáng tạo độc đáo, cùng những công trình cảnh quan đầy ấn tượng bởi giá trị thẩm mỹ cao.

Mang lại sự hài lòng cho khách hàng và cổ đông, mang lại đời sống ngày càng tốt hơn cho các cộng sự bằng những nổ lực cải tiến liên tục để không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh.