Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu vào FAST500

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu vào FAST500

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu vào FAST500

Tin tức
Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu vào FAST500

11:03 04/03/2011)
Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu vào FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2010 (www.fast500.vn – 24/02/2011)  

Sáng ngày 24/02/2011, trên trang báo điện tử Fast 500.vn đăng tin công bố kết quả xếp hạng top 500 DN Vừa và Nhỏ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trong năm 2010, theo bảng xếp hạng công bố thì Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu xếp hạng 99 trong Top 500 này:

Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu – xếp hạng 99 

Theo thông tin, FAST500 – Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất Việt Nam – được công bố thường niên từ năm 2011, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước –  trở thành biểu tượng đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 có quyền tự hào về những nỗ lực và thành tích đã được ghi nhận của doanh nghiệp mình. 

Chúc mừng Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ổn định, tập thể CBCNV Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu cố gắng và nỗ lực hơn để năm 2012 Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu sẽ được xếp hạng cao hơn.
Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu vào FAST500

Tin liên quan