Đại Hội Cổ Đông 2012

Đại Hội Cổ Đông 2012

Đại Hội Cổ Đông 2012

Tin tức
Đại Hội Cổ Đông 2012

(09:05 28/05/2012)


Ngày 25tháng 5 năm 2012 vừa qua, tại hội trường Khu Du Lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

Tại đại hội các cổ đông đã nghe báo cáo và nhất trí thông qua các nội dung quan trọng như sau:

  •   Báo cáo hoạt động năm 2011 của HĐQT;
  •   Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
  •   Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD & tài chính năm 2011 của Ban Kiểm Soát;
  •   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
  •   Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012;
  •   Miễn nhiện thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS

Đại Hội cũng nhất trí bầu Bà Bùi Thị Hồng Hải – hiện là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty tham gia ứng cử vào thành viên BKS.

Trong chương trình nghị sự, tham gia thảo luận có ông Huy Nam và ông Trần Văn Tựu đã tham gia phát biểu ý kiến, đóng góp về các nội dung của các Báo cáo .  Ban chủ tọa đoàn đã lắng nghe những ý kiến và giải đáp thắc mắc của các Cổ Đông . Kết thúc phiên nghị sự, ban chủ tọa đoàn đã ghi nhận và cám ơn những ý kiến đóng góp đó.


Đại hội đã kết thúc trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự tham gia hợp lệ của 31 Cổ Đông đại diện cho 79%  trên tổng số lượng cổ phiếu phát hành , Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tin liên quan