Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi của cán bộ công nhân viên Vĩnh Cửu

Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi của cán bộ công nhân viên Vĩnh Cửu

Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi của cán bộ công nhân viên Vĩnh Cửu

Tin tức
Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi của cán bộ công nhân viên Vĩnh Cửu

(13:07 19/07/2011)
Ngày 16 tháng 7 năm 2011 vừa qua, Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu đã tổ chức lễ trao giải cho con em cán bộ công – nhân viên của công ty.
Cũng như hằng năm, công ty phát động trao phần thưởng cho những con em học sinh ưu tú từ cấp I đến cấp II nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học và thể hiện sự quan tâm của Vĩnh Cửu đến cán bộ công nhân viên của mình

Tin liên quan