Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Tin tức
Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

(10:05 03/05/2011)
Ngày 28 tháng 4 năm 2011 vừa qua, công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 tại hội trường Khu Du Lịch Tân Cảng, số A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. 

Sau khi nghe toàn bộ các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2010 và kế hoạch  năm 2011 của Công ty, Đại hội đã nghị sự và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
·         Báo cáo hoạt động của HĐQT. 
·         Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 của TGĐ.
·         Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2010
·         Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
·         Mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2011
·         Các Tờ trình về:
 +     Phân phối lợi nhuận năm 2010,
 +     Trích thưởng,
 +     Đăng ký Niêm yết Cổ phiếu tại Sở GD Chứng khoán Hà Nội,
 +     Bổ sung thành viên HĐQT và BKS.  
Đại Hội cũng nhất trí bầu ông Trần văn Tựu – Giám đốc Công ty TNHH Đồng Tâm (Đại diện phần góp vốn của Công ty CP Đồng Tâm) là thành viên Hội Đồng Quản Trị và bà Chung Ngọc Nguyên – Trưởng phòng Hành Chánh Nhân Sự là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự tham gia đầy đủ của các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các vị Khách mời
Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011
Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011
Vĩnh Cửu Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

Tin liên quan