Thi công Tượng Phật - Tượng Chúa

Với kinh nghiệm thi công những công trình tượng cao nhất Việt Nam:

  • Tượng Phật Thích Ca chùa ông Núi cao 69m (hiện tại là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á)
  • Tượng Đức Mẹ Núi Cúi cao nhất Việt Nam với chiều cao 50m
  • Tượng Phật Thích Ca chùa Phật Quốc Vạn Thành cao 74m, dự kiến hoàn thành trong 2020, và sẽ là tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á.

Vĩnh Cửu tự tin đón nhận những công trình tượng khác với quy mô và kỹ thuật phức tạp hơn so với những công trình đã thực hiện.

Tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á - Vĩnh Cửu