Bạn biết gì về G.F.R.C

Bạn biết gì về G.F.R.C

Khi nhắc đến sợi thủy tinh, người ta thường chỉ nghĩ chúng chỉ được dùng làm nguyên vật liệu cách nhiệt. Nhưng bạn có bao giờ nghe đến Bê tông